Jak nakupovat

Postup při přebírání zásilky:

  1. Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou. Je potřeba o poškození hned na místě sepsat s kurýrem protokol. Kurýri sami sepsání protokolu nenavrhnou. Zkusí, zda zásilku příjemce na svoji škodu nepřevezme. Pokud k převzetí dojde, pak se reklamace s přepravcem zkomplikuje a zvyšuje se pravděpodobnost neuznání.
  2. V případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat. 
  3. Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte. K reklamaci je potřeba doložit nejen fotografiemi poškozeného zboží, ale i balení zásilky. Tzn. jak vypadá vnější krabice, jak vypadá vnitrní krabice a měla by byt vidět výplň v krabici. Tato dokumentace slouží pro samotné prokázání způsobu balení zboží přepravci, který jako první důvod zamítnutí reklamace uvede nedostatečné balení. 
  4. Co k nám poslat pro uplatnění reklamace: požadavek na reklamace přepravy (číslo zásilky, jméno zákazníka, co je špatně) doplněný fotodokumentací (poškozené zboží, samotná zásilka, zabalení zboží v zásilce včetně výplně).